Maria Fasoulaki, Giannis Paximadakis & Nikos Stamatakis at the Mirtos Hotel