Maria Fasoulaki was in Mirtos, accompanied by Giannis Paximadakis & Nikos Stamatakis. Live videos by Babar Rafique and Manolis Petsagourakis.